top of page

Q&A

לקוחות יקרים,
בוודאי יש לכם הרבה שאלות הקשורות במיסוי והיטלים החלים עליכם בעת רכישה או מכירה של הנכס, ועוד שאלות רבות הנוגעות בהליך מכירה או קניה של בית/דירה.
הכנו עבורכם רשימה של שאלות ותשובות נפוצות, בתקווה שיסייעו לכם בהבנה עמוקה יותר את התהליך...

ברכישת נכס לרוב המס העיקרי הוא מס רכישה. תלוי האם זו דירה יחידה של הקונה או דירה נוספת. לפעמים יש מיסים נוספים שהצדדים מסכמים ביניהם שיחולו על הקונה, למרות שמעצם טיבם חלים על המוכר.  לגבי תשלומים לרשות מקרקעי ישראל- אם אתם קונים קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל יש לבדוק אילו תשלומים חלים על המוכר ואילו על הקונה.

נוסף אם יש קונה שהנכס הנרכש הוא קרקע לבניה אז ככל הנראה תשלומי הפיתוח בגין רכיב הבניה והיטל השבחה בגין הקלות בניה יחולו על הקונה.

אילו מיסים יש ברכישת נכס?

א.    מס שבח - על כל מוכר חלה החובה לשלם מס שבח- ועם זאת ישנם "פטורים" הקבועים בחוק שפוטרים את המוכר מלשלם את המס. העיקרי שבהם הינו פטור "דירת מגורים יחידה".
ב.    היטל השבחה - אם אושרה תוכנית בניין ועיר בוועדה מיום שרכש המוכר ועד ליום שמכר היטל ההשבחה חל על המוכר.
ג.    תשלומי פיתוח - יש לבדוק במועצה בכל מכירה האם יחולו תשלומי פיתוח למועצה.
ד.    תשלומים לרשות מקרקעי ישראל לרוב בחוזה מהוון אין תשלומים למנהל - עם זאת יש מקרים שיש תשלומים לרשות מקרקעי ישראל ואז הצדדים צריכים להחליט מי נושא בהם.
 
 
 

אילו מיסים יש במכירת נכס?

א.    בדיקה משפטית של הנכס והחוזה - בשביל זה לוקחים עו"ד המתמקצע בתחום הנדל"ן.
ב.    בדיקה מימונית - דהיינו שיש לקונה את כל הכסף לשלם על העסקה. לרבות אישור עקרוני מהבנק ואישור העסקה הספציפית בבנק.
ג.    לעשות תשריט מדידה לראות שאין חריגת גבולות במקרה של בתים צמודי קרקע או מגרשים.
בדיקות אם קונים דירה יד שניה או דירה גמורה:
ד.    בדיקה של חריגות בניה- עם בעל מקצוע כמו אדריכל - אנו ממליצות שככל והקונה לוקח משכנתא יעשה במקרה כזה שמאות מוקדמת.
ה.    בדיקה פיזית של הבית/נכס. לקחת חברת בדק ולראות מה הליקויים שיש בבית.
 
 
 

אילו בדיקות יש לבצע כשקונים נכס?

הפטור העיקרי הוא פטור דירה יחידה - היא צריכה להיות דירה יחידה של התא המשפחתי (בן זוג שגר כדרך קבע וילדים עד גיל 18, צריך להחזיק בה 18 חודשים מגמר בנייתה ובלבד שלא מכרו ב-18 חודשים שלפני דירה בפטור של דירה יחידה.

יש גם פטור של דירה בירושה. שם המוכר צריך להיות בן זוג או צאצא של המוריש. והמוריש צריך ביום פריטתו לעמוד בהוראות ס"ק א' לעיל.

יש פטור בדירות מתנה אם המוכר נכנס לקרוב בהתאם להגדרת חוק מיסוי מקרקעין.

האם מגיע לי פטור ממס שבח?

מס שבח הוא מס שמשלמים לרשויות המס על הרווח שבין סכום הרכישה לסכום המכירה. לעומת זאת היטל השבחה זה תשלום לוועדה המרחבית לתכנון ובניה שמשלמים אם אושרה תוכנית שמשביחה את הנכס מהיום שהמוכר רכש את הנכס עד שהוא מוכר אותו.

מה ההבדל בין מס שבח והיטל השבחה?

בעסקאות בהם הרישום מתבצע בטאבו אז לקונה יש זכות לרשום הערת אזהרה עם ביצוע התשלום הראשון למוכר. המשמעות היא שההערה הזו מזהירה כל קונה אחר שירצה רכוש את הנכס שהנכס כבר נמכר לצד ג'. היא מופיעה בנסח הרישום ופתוחה כלפי כל הקהל.

מה היא הערת אזהרה?

ברכישת נכס מקבלן/"דירה על הנייר" חשוב שתדעו איך להתנהל.
בראש ובראשונה - אנו ממליצות לא לחתום על שום מסמך לפני קבלת ייעוץ משפטי בין אם מדובר ב"זכרון דברים" או עמלה.
בראש ובראשונה, צריך לבדוק קיומו של "היתר בניה"-היתר זה מאשר כי התוכניות המוצגות לכם תואמות את התוכניות שאושרו. באם לא קיים היתר, התייעצו עם עו"ד על המשמעות. ובכל מקרה, אין לשלם כל תשלום לקבלן, כל עוד אין היתר.
דבר נוסף חשוב - לוודא שקיים בנק מלווה בעסקה - בנק מלווה ידאג שתקבלו ערבות חוק מכר/פוליסה לפי חוק המכר.
אין לשלם "דמי רצינות" כדי לקבל עותק הסכם מכר - במקרה ואין ברירה וצריך לחתום על בקשה לרכישת דירה, ולהתייעץ עם עורך דין טרם החתימה על נוסח הבקשה.
בדקו שהקבלן אכן רשאי למכור את הנכס המדובר - חשוב לוודא כי ההסכמים עם בעלי הקרקע תקפים ולא הופרו, וכי הנכס הנמכר אינו שייך לצד ג' כלשהו.
 

מה חשוב לדעת על רכישת דירה מקבלן?

bottom of page